zdobienie-najlepsze-studio-tatuazu-czestochowa
zdobienie-tatuaze-czestochowa

Regulamin

ornament-naglowka-studio-tatuażu-częstochowa
Ogólne zasady panujące w LUNAR ART & TATTOO
1.Klient decydując się na wykonanie tatuażu w LUNAR ART & TATTOO zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu studia, przez co akceptuje jego warunki.
2.Studio wykonuje wszystkie zabiegi tylko osobom pełnoletnim. Osoba niepełnoletnia może zostać poddana zabiegowi wyłącznie po podpisaniu zgody przez rodzica/opiekuna w dniu wykonywania usługi
3.Przed przystąpieniem do zabiegu każdy klient zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia: „Formularza dla klienta potwierdzającego zgodę na wykonanie tatuażu”. Oświadczenie znajduje się w studio i klient wypełnia je przed sesją.
4.Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
5.Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży jak i do zdjęć naszych prac przesłanych przez klientów.
6.Jesli klient zapisuje się na ustalony wzór np. na sesje całodniową a zmienia wzór na mniejszy to ma obowiązek nas o tym poinformować minimum tydzień przed ustalonym terminem ,w przeciwnym wypadku jest zobowiązany zapłacić za wzór który wcześniej ustaliliśmy.
Rezerwacja Terminu
1.Po dokonaniu rezerwacji, należy potwierdzić ją poprzez wpłacenie zadatku. Opłaty można dokonać osobiście w studiu, lub przelewem na konto, Termin przepada w przypadku niezaksięgowania wpłaty zadatku w przeciągu 3 dni od ustalenia terminu.
2.Rezerwacja terminu poprzez wpłatę zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
3.Niedotrzymanie terminu sesji bez wcześniejszego poinformowania skutkuje utratą zadatku. Rezerwacja kolejnego terminu wymaga dokonania wpłaty kolejnego zadatku.
4.Termin sesji można przełożyć informując nas o tym minimum 3 dni robocze przed umówioną datą wizyty.
5.Tatuator może zmienić termin sesji jeśli uzna, że wykonanie tatuażu w danym terminie jest niemożliwe z uwagi np. na zły stan skóry, zmiany na ciele klienta bądź w przypadku kolejnej sesji niedostateczne wygojenie poprzedniego tatuażu – w tym przypadku zadatek przechodzi na kolejny termin.
6.W szczególnych przypadkach tatuator ma prawo do odwołania sesji – między innymi jeśli klient jest pod wpływem środków odurzających, alkoholu lub w jakiś sposób zachowuje się niebezpiecznie dla siebie bądź otoczenia – w tym przypadku zadatek przepada.
7.Posiadam świadomość, że za powikłania wynikające z chorób skórnych przy usłudze tatuażu – w tym źle zagojony tatuaż –studio NIE PONOSI odpowiedzialności finansowej, z tego tytułu wynikającej.
8.Studio ma prawo odmówić wykonania tatuażu bez podania przyczyny.
9.Zadatek odliczany jest od finalnej ceny za usługę tatuażu.
10.Studio nie posiada cennika usług, każdy tatuaż jest wyceniany indywidualnie.
11.Klient może się spóźnić max 10 minut, po tym czasie tatuator ma prawo odmówić wykonania tatuażu, w tym przypadku zadatek przepada.
12.SMS nie jest formą kontaktu z nami, w jakiejkolwiek sprawie proszę pisać na funpage bądź dzwonić
13.Nie wpisanie w tytule przelewu, tego o co prosimy przy zapisywaniu się skutkuję utratą terminu wraz z wpłaconym zadatkiem
Tatuowanie
1.Istnieje możliwość przyprowadzenia jednej osoby towarzyszącej (przy wcześniejszym poinformowaniu nas o tym) z wyłączeniem obostrzeń sanitarnych które dotyczą SARS- CoV-2
2.Osoba towarzysząca może przebywać tylko i wyłącznie na recepcji.
3.Na sesję nie przyprowadzamy zwierząt oraz dzieci.
4.Projekt tatuażu powstaje w dniu tatuowania przy kliencie.
5.Sesja całodniowa trwa ok. 6 godzin.
6.Studio zapewnia sterylność używanych narzędzi i materiałów.
7.W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu.
Gojenie
1.Klient otrzymuje wskazówki dotyczące pielęgnacji tatuażu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2.Wszelkie skargi po stwierdzeniu braku stosowania się do zaleceń tatuatora zostaną odrzucone, a poprawka takiego tatuażu będzie odpłatna.
3.Studio nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprzestrzegania zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.
Vouchery
1.Vouchery można wykorzystać przy każdym tatuażu oraz piercingu i są ważne przez 12 miesięcy od daty zakupu.
2.Istnieje możliwość przekazania Vouchera innej osobie, należy to jednak skonsultować w studio.
3.Klient kupujący Voucher jest informowany, że nie wykorzystana kwota Vouchera przy usługach tatuatorskich oraz piercingu przepada i studio nie ponosi za to odpowiedzialności.
4.Każdy klient, który posiada Voucher może dokonać dopłaty gotówkowej do droższej usługi tatuażu lub piercing, którą wykonał w LUNAR ART & TATTOO.
5.Voucher jest zadatkiem.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Zasady regulaminu są wiążące.
2.Studio nie ponosi odpowiedzialności za personalne ustalenia z tatuatorem, które naruszają treść regulaminu.